اطلاعیه ی مهم و فوری

به اطلاع دانشجویان عزیز دانشگاه می رساند، مقارن با پایان کلاسهای آنلاین دانشگاه، با توجه به اینکه برنامه ریزی امتحانات و تهیه فهرست دانشجویان مجاز به شرکت در امتحان پایان ترم (حضوری یا غیرحضوری) در دست اقدام میباشد، مقتضی است که حداکثر تا پنجم تیرماه نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود اقدام نمایید.